Příjem zakázek na čištění

Příjem zakázek na čištění čipu i jejich vydání do techického oddělení firmy Trialog spol. s r.o. ( dále jen "servis" ) se provádí osobně nebo zasláním. Vždy je nutné spolu s tělem fotoaparátu doručit i tyto komponenty :

  • plně nabitá baterie
  • objektiv
  • paměťová karta ( stačí i nízká kapacita )
  • povinný kontakt : Vaše adresa, telefon, fungující email.

     

Osobní podání

Jihlava, Chlumova 1, před prodejnou je možné parkovat. Po – Pá     8.00 – 16.00 hodin.  Kontaktní telefon na prodejnu : 777 246 595

Zaslání poštou nebo přepravní službou

Pokud se zákazník rozhodne předat fotoaparát do servisu nebo jej opravený převzít zprostředkovaně - zasláním prostřednictvím doručovatelských služeb nebo poštou, nese  s tím spojená rizika zákazník.

Při přijmu zakázek doručených zasláním je postupováno shodně, jako by byl fotoaparát předán osobně. Je provedena kontrola zásilky a proveden zápis o jejím obsahu. Po kontrole přístroje jsou zasilateli oznámeny e-mailem  nebo sms zprávou základní údaje o takto přijaté zakázce (číslo zakázky, popis doručeného výrobku a příslušenství, předpokládaný termín a cena čištění).

Není-li v zásilce uvedeno jinak, pak se má za to, že fotoaparát má být po vyčištění zaslán zpět také zprostředkovaně – poštou, a má se za to, zákazník souhlasí s navýšením ceny čištění o cenu poštovného a balného ( 150,- Kč s DPH ).

Doporučujeme, aby zásilka výrobku na čištění obsahovala:  

  • Seznam zaslaného příslušenství  ( objektiv, paměťovou kartu, akumulátor apod. )
  • Úplné spojení na zákazníka, především e-mailovou adresu a telefonní číslo, na kterém je zákazník přes den k zastižení, adresu bydliště.
  • Objednávku-požadavek ( např. Objednávka vyčištění snímače, případně i přiložený snímek, který by znečištění lépe objasnil či dokumentoval.)

 

V rámci čištění čipu se neprovádí žádné opravy přístroje. V případě zjištění závady na přístroji se přístroj vrací v původním stavu zasilateli bez opravy a je účtován manipulační poplatek 300,- Kč s DPH.

 Přepravní služba

Velmi doporučujeme, aby zásilka byla provedena přes důvěryhodnou přepravní službu, případně i pojištěna.

 Výdej zásilky

Při osobním převzetí hotové zakázky zákazníkem v opravně má zákazník možnost na místě se přesvědčit o kvalitě vyčištění i funkčnosti vyčištěného přístroje. Při odeslání zpět přepravní službou je tato přirozená možnost po vyčištění omezená.  Doporučujeme, aby zásilky fotoaparátu po vyčištění zákazník neprodleně zkontroloval nejen co do kompletnosti zásilky, ale i funkčnost přístroje.

Cena provedených úkonů  při odeslání je navýšena o cenu poštovného a balného.


www.trialog.cz

Kontakt

TRIALOG spol. s r.o.
Chlumova 1, 586 01 Jihlava
777 246 595
FAX 567 310 806